Моніторинг

  1. Анкета для викладачів вищої математики
  2. Анкета для учнівської молоді
  3. Завдання контрольної роботи для початкового контролю з дисципліни “Диференціальні рівняння”
  4. Завдання контрольної роботи для підсумкового контролю з дисципліни “Диференціальні рівняння”
  5. Сертифікаційний тест Digital Literacy від Microsoft Corporation
  6. Тестові завдання для визначення рівня сформованості дій
  7. Підсумковий тест для перевірки сформованості інформатичних компетентностей
  8. Опитування викладачів вищої математики
  9. Survey of teachers of higher mathematics