Тестові завдання до практичного заняття 1.1

Тест 1.1.1

Тест 1.1.2

Тест 1.1.3