Тестові завдання до практичного заняття 3.1

Тест 3.1.1

Тест 3.1.2

Тест 3.1.3