Практичні заняття

ТЕМА 1. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ
 
Практичне заняття 1.1. Звичайні диференціальні рівняння. Загальний та частинний розв’язок. Інтегральні криві. Математичні моделі на основі диференціальних рівнянь.
Практичне заняття 1.2. Диференціальні рівняння з відокремлюваними змінними.
Практичне заняття 1.3. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Рівняння Бернуллі.
Практичне заняття 1.4. Однорідні диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння, що зводяться до однорідних.
Практичне заняття 1.5. Рівняння у повних диференціалах.
Практичне заняття 1.6. Індивідуальна самостійна робота за темою «Диференціальні рівняння першого порядку».
 
ТЕМА 2. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ
 
Практичне заняття 2.1. Рівняння, що допускають зниження порядку.
Практичне заняття 2.2. Лінійні рівняння п-го порядку. Розв’язування лінійних однорідних рівнянь 2-го порядку.
Практичне заняття 2.3. Метод варіації довільних сталих розв’язування лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь 2-го порядку.
Практичне заняття 2.4. Розв’язування лінійних неоднорідних диференціальних рівнянь п-го зі спеціальною правою частиною.
Практичне заняття 2.5. Індивідуальна самостійна робота за темою «Диференціальні рівняння вищих порядків».
 
ТЕМА 3. СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
 
Практичне заняття 3.1. Зведення систем диференціальних рівнянь до диференціального рівняння п-го порядку.
Практичне заняття 3.2. Розв’язування систем диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами матричним способом.
 
ТЕМА 4. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ І СИСТЕМ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЇХ РОЗВ’ЯЗКІВ
 
Практичне заняття 4.1. Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь та систем.
Практичне заняття 4.2. Дослідження стійкості розв’язків диференціальних рівнянь та систем.
Практичне заняття 4.3. Індивідуальна самостійна робота за темами «Системи диференціальних рівнянь. Чисельні методи розв’язування диференціальних рівнянь і систем та дослідження стійкості їх розв’язків».