Процедура розв’язування однорідного рівняння

procedure5-001