Процедура розв’язування лінійного однорідного диференціального рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами

procedure7-001