Процедура розв’язування диференціального рівняння з відокремлюваними змінними

procedure1-001