Процедура розв’язування лінійного диференціального рівняння першого порядку

procedure3-001
Процедура розв’язування ДР з відокремлюваними змінними