Електронна бібліотека

Інтернет-ресурси, що можуть використовуватись під час навчання ДР
 

 

Назва сайту Вміст сайту
1 2
Українські інтернет-ресурси
«Образовательный канал AlWEBRa»
 
Містить навчальні матеріали до тем «Звичайні диференціальні рівняння» та «Диференціальні рівняння вищих порядків»:
• теоретичні матеріали;
• відео-фрагменти лекцій;
• тренувальні тестові завдання.
Освітній портал математичного спрямування «YukhymCommunity»
 
Містить приклади розв’язування основних типів диференціальних рівнянь першого та другого порядку.
Російські інтернет-ресурси
«Дифференциальные уравнения»
 
Містить навчальні матеріали до тем «Основні поняття теорії диференціальних рівнянь», «Звичайні ДР першого порядку», «Існування та єдність розв’язку ДР», «Звичайні ДР вищих порядків», «Теорія лінійних ДР», «Системи звичайних ДР», «Теорія стійкості», «Рівняння у частинних похідних першого порядку»:
• теоретичні матеріали;
• завдання для самостійної роботи.
Інтернет-ресурс «EXPonenta.ru»
 
Містить навчальні та довідкові матеріали до тем «ДР першого прядку», «ДР вищих порядків», «Системи звичайних ДР», «Автономні системи ДР», «Точки спокою систем ДР»:
• теоретичні матеріали;
• приклади аналітичного розв’язування ДР;
• приклади розв’язування ДР за допомогою систем комп’ютерної математики MathCad та Mathematica;
• завдання для самостійного опанування теми;
• контрольні питання.
 
«ma∑prof∫.ru»
 
Містить навчальні матеріали до тем «ДР першого прядку», «ДР другого порядку», «Системи звичайних ДР»:
• теоретичні матеріали;
• чисельні методи розв’язування ДР: методи Ейлера та Рунге-Кутта;
• приклади деяких геометричних і хімічних задач, що розв’язуються із застосуванням ДР.
Англомовні інтернет-ресурси
«Interactive Mathematics»
 
Містить навчальні та довідкові матеріали до тем «ДР першого прядку», «ДР вищих порядків»:
• теоретичні матеріали;
• приклади розв’язування завдань до кожної теми;
• деякі приклади застосування ДР в задачах біології, фізики, механіки.
«Interactive Differential Equations»
 
Містить навчальні матеріали до тем «ДР першого прядку», «ДР другого порядку», «Системи звичайних ДР»:
• теоретичні матеріали;
• довідковий матеріал;
• глосарій.
Khan Academy
 
Містить навчальні матеріали до тем «Розв’язування ДР першого та другого порядку», «Застосування ДР для розв’язування задач механіки»:
• відео-лекції.
«CosmoLearning»
 
Містить відео-фрагменти та приклади розв’язування диференціальних рівнянь першого порядку.
MathWorks
 
Містить навчальні матеріали до тем «ДР першого порядку», «ДР вищих порядків»:
• відео-лекції професорів MathLab Central Г. Стренга та К. Моле;
• приклади застосування СКМ MathLab для розв’язання ДР першого та другого порядків.
«Notes on Diffy Qs: Differential Equations for Engineers»
 
Містить навчальні матеріали до тем «ДР першого порядку», «ДР, що допускають зниження порядку:
• інтерактивні лекції;
• приклади аналітичного розв’язування ДР;
• приклади реалізації чисельного розв’язування ДР засобами СКМ MathLab;
• графічну інтерпретацію розв’язків рівнянь;
• ілюстрації фізичних процесів, для опису яких застосовують ДР.
Advances in Difference Equations
 
Містить:
• наукові статті за темами застосування ДР; • приклади розв’язування типових ДР першого порядку;
• електронну бібліотеку з дисципліни.