Динамічна модель траєкторії руху тіла, кинутого під кутом до горизонту

stone