Новини

Лютий 2019 р.

Освітній сайт як засіб формування інформатичної компетентності студента

Січень 2019 р.

Запрошуємо взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції
«Математика у технічному університеті ХХІ сторіччя»що відбудеться в Донбаській державній машинобудівній академії 15 травня 2019 року. Конференція продовжує серію наукових заходів, що проводилися онлайн впродовж останніх років кафедрою вищої математики Донбаської державної машинобудівної академії.

Грудень 2018 р.

Хмарні технології під час навчання вищої математики у сучасному технічному університеті

Запрпошуємо студентів – майбутніх викладачів математики взяти участь у опитуванні.

Листопад 2018 р.

Методика навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук

Шановні викладачі! Просимо Вас взяти участь в опитуванні, яке проводиться з метою вивчення Вашого ставлення до процесу викладання вищої математики у закладах вищої технічної освіти. Ваші відповіді допоможуть розробити рекомендації щодо розв’язання проблем викладацької аудиторії.

Dear Teachers! We ask you to participate in a survey conducted to study your attitude to the process of teaching higher mathematics at technical higher education institutions. Your answers will help to develop recommendations for solving the problems of the teaching staff.

Усіх колишніх, нинішніх та майбутніх студентів зі святом!

Жовтень 2018 р.

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання», яка відбудеться 14-15 листопаду 2018 року в Донбаській державній машинобудівній академії  (м. Краматорськ, Україна). Участь у конференції дистанційна і безкоштовна.

Вересень 2018 р.

Вітаємо з початком нового навчального року! Бажаємо успіхів в навчанні!

Травень 2018 р.

Методичні рекомендації до розробки навчально-методичного посібника

Квітень 2018 р.

Використання сайту для навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук

Запрошуємо до участі у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів-2018»

Лютий 2018 р.

Computer-based methods for teaching differential equations to bachelor students in information technologies

Січень 2018 р.

Розклад консультацій на весняний семестр 2017-2018 навчального року

Листопад 2017 р.

Освітній сайт у навчанні диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій

Жовтень 2017 р.

Перевірка результативності формування дій під час навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій

Вересень 2017 р.

Результати впровадження комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій

Розклад консультацій на осінній семестр 2017-2018 навчального року

Вітаємо всіх викладачів, студентів та їх батьків з початком нового навчального року! Цікавих пар та легких сесій!

Травень 2017 р.

Експериментальна перевірка результативності впровадження методичної системи навчання диференціальних рівнянь майбутніх фахівців з інформаційних технологій

Управління самостійною навчально-професійною діяльністю бакалаврів з інформаційних технологій під час навчання диференціальних рівнянь

Квітень 2017 р.

Програмні засоби створення динамічних моделей

Требования к выбору методов обучения дифференциальным уравнениям бакалавров по информационным технологиям

Лютий 2017 р.

Розклад консультацій на весняний семестр 2016-2017 навчального року

Комп’ютерно-орієнтоване теоретичне навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій

Січень 2017 р.

Технологія комп’ютерно-орієнтованого теоретичного навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій

ny_1_1

Грудень 2016 р.

Методичні передумови комп’ютерно-орієнтованого опанування бакалаврами з інформаційних технологій диференціальних рівнянь

The Design of the Components of a Computer-oriented Methodical System of Teaching Differential Equations of Future Information Technology Specialists.

Листопад 2016

Методичні вимоги до засобів навчання  диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій

Методика комп’ютерно-орієнтованого практичного навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій

Психологічні основи навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій

Жовтень 2016 р.

Комп’ютерно-орієнтоване навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій

Методичні передумови комп’ютерно-орієнтованого опанування  бакалаврами з інформаційних технологій диференціальних рівнянь

Вересень 2016 р.

Розклад консультацій на осінній семестр 2016-2017 навчального року

Вітаємо з початком нового навчального року! Бажаємо успіхів в навчанні!

Дидактичне призначення комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання бакалаврів з інформаційних технологій.
Забезпечення наступності під час комп’ютерно орієнтованого навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій

Червень 2016 р.

Аналіз стану розробки проблеми створення комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання диференціальних рівнянь майбутніх фахівців із комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
Комп’ютерно орієнтовані практичні заняття з диференціальних рівнянь для бакаліврів з інформаційних технологій.

Травень 2016 р.

Особливості опанування майбутніми фахівцями із комп’ютерних наук та інформаційних технологій диференціальних рівнянь.
Особливості створення системи комп’ютерно-орієнтованих завдань з диференціальних рівнянь для майбутніх фахівців з інформаційних технологій.

Квітень 2016 р.

Застосування хмарних технологій у навчанні математики.

Комп’ютерно-орієнтовані практичні заняття із диференціальних рівнянь.

Березень 2016 р.

Тренажер “Інтегрування”.

Лютий 2016 р.

Тренажер “Нормальні системи диференціальних рівнянь”.
Січень 2016 р.

Тренажер “Лінійні однорідні рівняння зі сталими коефіцієнтами”.
Тренажер “Побудова частинного розвязку лінійного неоднорідного рівняння з правою частиною спеціального вигляду”.

Щасливого  Нового року!

Грудень 2015 р.

Тренажер “Рівняння, що допускають зниження порядку”.
Методика створення системи завдань комп’ютерно-орієнтованого опанування майбутніми фахівцями з інформаційних технологій диференціальних рівнянь.

Листопад 2015 р.

Тести до теми “Теорія стійкості Ляпунова”.
Тренажер “Рівняння з відокремлюваними змінними”.

Жовтень 2015 р.

Тести до теми “Стійкість розв’язку диференціального рівняння”.
Тренажер “Лінійні рівняння першого порядку”.

Вересень 2015 р.

Тести до теми “Існування та єдиність розв’язку диференціального рівняння”.
Тренажер “Однорідні рівняння”.

Вітаємо з початком нового навчального року! Бажаємо успіхів в навчанні!

Травень 2015 р. 

Тести до теми “Чисельні розв’язки диференціальні рівняння”.
Тренажер “Рівняння з відокремлюваними змінними”.

Організація математичної підготовки майбутніх інженерів у вищому технічному навчальному закладі.

Квітень 2015 р.

Тести до теми “Лінійні однорідні диференціальні рівняння”.
Тести до теми “Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння”.
Тренажер “Типи рівнянь”.

Березень 2015 р.

Лекція та Практичне заняття до теми  “Стійкість розв’язків диференціальних рівнянь“.
Лекція та Практичне заняття до теми  “
Теорія стійкості Ляпунова“.
Тести до теми “Диференціальні рівняння у повних диференціалах”.
Тести до теми “Диференціальні рівняння вищіх порядків, що допускають зниження порядку”.

Лютий 2015 р.

Лекція та Практичне заняття до теми  “Чисельне розвязування диференціальних рівнянь та ії систем”.
Лекція та Практичне заняття до теми  “Існування та єдиність розв’язку диференціального рівняння”.

Тести до теми “Однорідні диференціальні рівняння”.
Тести до теми “Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Рівняння Бернуллі”.

Січень 2015 р.

Лекція та Практичне заняття до теми  “Розв’язування лінійних неоднорідних диференціальні рівняння методом вавіації довільних сталих”.
Лекція та Практичне заняття до теми  “Системи диференціальних рівнянь”.

Тести до теми “Диференціальні рівняння. Основні поняття”.
Тести до теми “Диференціальні рівняння з відокремленими змінними”.

Щіро вітаємо Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Мира і злагоди, здоров’я та добробуту!

Грудень 2014 р.

Лекція та Практичне заняття до теми  “Лінійні однорідні диференціальні рівняння вищіх порядків. Побудова загального розв’язку”.
Лекція та Практичне заняття до теми  “Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння вищіх порядків”.
Аналіз поняття інформаційно-аналітичних умінь студентів ВТНЗ за напрямом підготовки «Інформатика».

Листопад 2014 р.

Лекція та Практичне заняття до теми  “Диференціальні рівняння у повних диференціалах”.
Лекція та Практичне заняття до теми  “Диференціальні рівняння вищіх порядків, що допускають зниження порядку”.

Індивідуальний підхід в організації навчання з математичних дисциплін для студентів спеціальності «інформатика».

Жовтень 2014 р.

Лекція та Практичне заняття до теми  “Однорідні диференціальні рівняння”.
Лекція та Практичне заняття до теми  “Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Рівняння Бернуллі”.

Проблеми впровадження комп’ютерних та інформаційних технологій в багаторівневій підготовці фахівців технічних спеціальностей.

Вересень 2014 р.

Лекція та Практичне заняття до теми  “Диференціальні рівняння. Основні поняття”.
Лекція та Практичне заняття до теми  “Диференціальні рівняння з відокремленими змінними”.
Соціально-гуманітарні аспекти сучасних інформаційних систем.

Вітаємо з початком нового навчального року! Бажаємо успіхів в навчанні!